Vi finns i Stockamöllan och har hela västra Skåne som upptagningsområde. Företaget är ett enmansföretag som startades 2004 och har funnits i sin nuvarande form sedan 2014. Vår verksamhet riktar sig till er som vill hitta eller vårda potentialen i ert piano eller er flygel. Vi vänder oss såväl till dig som privatperson som till dig som driver en musikscen och vill stimulera artisternas musikaliska potential.

Jesper som driver verksamheten är utbildad pianotekniker med 16 års yrkeserfarenhet och kan erbjuda en kvalitativ och bred service av både pianon och flyglar.

Om filosofin bakom verksamheten… Vår filosofi är egentligen ganska enkel och självklar, men vi avviker aldrig från den:
“Allting vi gör med ett instrument syftar alltid till musiken…”

Denna filosofi genomsyrar vårt sätt att tänka vilket i sin tur formar vårt förhållningssätt och våra beslut. Den hjälper oss i vår kommunikation med kunden och vi är alltid mycket måna om att kunden förstår  sambandet mellan åtgärdsförslag och musiken, och efter utfört jobb också får uppleva det. För oss är pianisten och instrumentet ett, en enhet där musiken uppstår. Vi ser det som vår uppgift att få den här enheten att fungera bättre, med musiken som det enda kriteriet. Nyckeln till detta är det aktiva lyssnandet. Det är endast genom den aktiva lyssningen som musiken har möjlighet att uppstå.

Ett aktivt lyssnande förutsätter en vilja att lyssna. Denna vilja stimuleras under rätt förutsättningar, och rätt förutsättningar i det här sammanhanget är ett välklingande och välfungerande instrument, och det är det vi jobbar för. Detta går som en röd tråd genom allt vi gör med ert instrument, från stämning till mekanikservice. Vi vill stimulera och stärka viljan att lyssna som är förutsättningen för ett aktivt lyssnande varigenom musiken kan uppstå.
Eller, om man nu inte vill krångla till det, skulle man kunna säga att vi jobbar för att det ska bli roligare att spela piano!

På samma sätt som vi menar att pianisten och instrumentet bildar en enhet, så bildar momenten nedan en enhet, enheten instrumentet. Det vi vill ha sagt med detta är att de olika momenten är som trådar som går in i varandra och bildar en väv. Styrkan i väven beror på hur trådarna interagerar med varandra, hur de är sammanflätade. Och styrkan i väven motsvarar instrumentets förlösta potential. För att uttrycka detta i lite mer konkreta termer kan vi som exempel ta och titta på stämning och intonering. Om pianostämmaren precis har stämt ett instrument så skulle man kunna säga att instrumentet är stämt, för det är det ju. Men om det inte låter stämt; är det ändå inte stämt då? Om någon har stämt instrumentet så är det ju stämt, och då kan det väl inte låta som något det inte är?! Ja, detta blir lätt till en rolig ordlek (tycker i alla fall vi). Men jo, fastän pianostämmaren är kompetent så kan det ändå vara så att ett nystämt instrument inte låter riktigt stämt. Det beror väldigt ofta på att klangen är för vass och spretig. Är hammarlaget hårt så blir klangen vass och en vass klang innehåller fler och starkare övertoner. Ju starkare övertonerna är desto vassare låter det. Och som de flesta nog har hört talas om, går det inte att stämma ett piano ”helt rent” och detta hörs tydligare ju fler och ju starkare övertonerna är. Då går det inte att stämma pianot, i varje fall inte så att det kommer att låta riktigt stämt. Att få ett instrument att låta stämt är alltså inte något som alltid låter sig göras uteslutande med en stämnyckel och ett par bra öron.Pianostämning

Ett välstämt och välintonerat instrument låter såklart stämt men det är inte den enda fördelen. Klangen blir också mer samlad och hela instrumentet låter behagligare. Några andra närmare förklaringar till varför stämningen är viktig behövs nog inte här. Med ca 8.000 utförda pianostämningar i bagaget har vi en gedigen erfarenhet av att stämma.Intonering

Intonering handlar i det här sammanhanget om att forma instrumentets tonkvalité och klangkaraktär. Hur ett instrument låter klangligt beror till stor del på pianisten. Men instrumentet definierar ändå den klangliga ram som pianisten har att både förhålla sig till och jobba med, och det är den ramen som pianoteknikern ansvarar för att expandera och synliggöra genom intoneringen. Intonering är en intensiv och tidskrävande process där pianoteknikern växlar mellan att spela och lyssna, och att bearbetar hammarlaget. Hammarlaget är de 88 filtklubborna som var och en alstrar tonen i respektive sträng. Genom att slipa och sticka med nålar i hamrarna kan pianoteknikern forma och egalisera klangen i instrumentet. Målet är att ta fram instrumentets klangliga potential,
instrumentets bästa sidor helt enkelt. Då kommer instrumentet också att kunna låta stämt när det är stämt!Mekanikjustering

Både flygelmekaniken och pianomekaniken är komplicerade men sinnrika konstruktioner. Mekaniken är länken mellan pianistens fingrar och strängarna. En rätt justerad mekanik ska förmedla pianistens intentioner i ett fritt flöde. Med andra ord så ska pianisten inte vara medveten om mekaniken om den är rätt justerad, mekaniken ska inte vara en distraktion.Mekanikservice / reparationer

Det är många rörliga delar och skruvar i piano/flygel-mekaniken. Där i finns en mängd kontaktytor och friktionspunkter mellan olika material som möts och nöts. Ett mekaniskt slitage är ofrånkomligt och det kommer någon gång att börja göra sig gällande på ett eller annat vis. Det blir till slut nödvändigt med
en service av mekaniken för att kunna få den att fungera på ett tillfredsställande vis. Service och justering är också två trådar som går in i varandra men för att göra en distinktion mellan de båda momenten så skulle man kunna säga att en mekanikservice syftar till att göra mekaniken justerbar. När slitaget blivit så stort att det inte längre går att justera mekaniken med ett tillfredsställande resultat så är det dags för service. Lösa skruvar, glappa leder eller för mycket friktion är exempel på brister som antingen känns i klaviaturen eller som genererar skramlande eller gnisslande missljud, eller både och. Sådana brister distraherar och avleder pianistens uppmärksamhet på bekostnad av den aktiva lyssningen.