Hej, jag heter Jesper Biesel.

Min drivkraft i yrket som pianotekniker är mitt stora intresse för musik.

Jesper Biesel

Förutom min utbildning som pianotekniker har jag studerat klassiskt piano på folkhögskola och högskola bl.a för Johan Fröst.

Även om mitt jobb i sig inte handlar om musicerande så är det en enorm fördel för mig och mitt utövande att jag själv har spelat mycket. Inte minst för att förstå och åtgärda problem som pianister kan ha gällande sitt instrument.

GESÄLLBREV JESPER BIESEL

Jag är medlem i sptf

Utbildningar:
Kapellsbergs folkhögskola 98-01, klassiskt piano
Birmingham conservatoir 01-02, klassiskt piano
Pianotekniker Campus Leksand 02-05, pianotekniker